MUDr. Karol Mika narodený10. 4. 1927 v Starých Horách ako druhý zo šiestich synov štátneho notára.
Má tri dcéry ktoré pracujú ako lekárky. Najstaršia zomrela.
Po skončení LFUK v Bratislave a po absolvovaní povinnej praxe na príslušných oddeleniach pracuje ako praktický lekár pre dospelých.
Počas  celej   aktívnej  činnosti  sa venuje skúmaniu  rastlinných účinných látok.
Publikačná činnosť:

 

 • R. 1970 Čo neviete o sebe
 • R.1979 Životné prostredie
 • Autor lekárskej časti Malého atlasu liečivých rastlín, ktorý od r.1983 do r.1986 mal v ČSR 9 vydaní, v cudzine 23 [v NSR 7,vo Francúsku 5, v Holandsku 5, vo Švédsku 3, v Nórsku 2,v Dánsku 1 edícií]. Monografia liečivých rastlín používaných v súčasne oficiálnej medicíne Fytoterapia vyšla v r.1988. R.1989 obdržala cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v lekárskom odbore. Predstavuje prvé dielo tejto úrovne a s moderným medicínskym zameraním v ČSSR. Uplatňuje sa pri výuke praktickej aplikácie liečivých rastlín na lekárskych a farmacetických fakultách na Slovensku a v Čechách.
 • II.  vydanie Fytoterapia  pre lekárov predstavuje rozšírenú  a doplnenú verziu predchádzajúcej s ilustráciami - vyšla r. 1991.
 • Od r.1993  články v časopise Naše liečivé rastliny.
 • Usporiadateľ,  recenzent   a  spoluautor  prvej   učebnice  pre praktických lekárov Všeobecné lekárstvo od r. 1988 v IV. dieloch.
 • Spoluzakladateľ časopisu  Slovenský lekár a zástupca hlavného redaktora od r.1991.
 • Člen redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny od r. 1992.
 • Viaceré články v odborných aj populárne vedeckých periodikách.
 • Literárne poviedky v Čsl rozhlase od r. 1972.
 • Z beletrie Príhody pohotovostného lekára r. 1972. Obdržala cenu za  literatúru faktu. Jej  druhé vydanie   r.1974. Vyšla  aj v  NSR pod titulom Der Notarzt r.1990.
 • R. 1996  vyšla publikácia Pohotovostný  lekár zasahuje. R.  1997 vyšla v  Nemecku pod titulom Ein  Arzt fur Leib und  Seele. R. 1998 bola vybraná  pre nahratie  na akustické  médiá pre  slepcov a  ťažko zrakovo postihnutých v celom nemecky hovoriacom teritóriu.
 • V  r.1978 premiéra  rozhlasovej hry  Tri hlasy (posledná repríza r.2003).
 • Autor a  režisér niekoľkých zdravotníckych  amatérskych filmov. Z toho za film Slovo na celoštátnej prehliadke /ČSR/ čestné uznanie.
 • V sérii na  pokračovanie v Slov. rozhlase - lekárske príhody. V Radio TWR Zázraky života, rovnako v periodikách /Dúha/.
 • Od r.1957 pôsobí ako  lektor prevažne so zdravotníckou tematikou pre  laickú  verejnosť  aj  zdravotnícke  publikum (pre zdrav. sestry a lekárov  na odb.  konferenciách). V  činnosti pokračuje  aj cez Akadémiu vzdelávania.
 • Krátko po zmiernení marxistickej ideológie v r.1968 prednášal na Zdravotníckej škole v Banskej Bystrici.  Po "normalizácii" mal z ideologických dôvodov,  pretože  nevyznával  ateistický  svetonáhľad,  zakázané  ďalej pôsobiť ako  pedagóg. Po oslobodení  prednáša Fytoterapiu na  Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V r.2003 - 2004 prednáša I. aj II. ročník.
 • Za  dlhodobé zásluhy  v medicíne bol 13. 10. 2000  v Huňadyho sále bojnického zámku pasovaný za rytiera.
 • R. 2006 vo vyd. MSEJK Bratislava vydanie obidvoch predchádzajúcich publikácií lekárskych zážitkov pod názvom Príhody pohotovostného lekára, Pohotovostný lekár zasahuje. V r.2011 dotlač publikácie.
 • V r. 2009 zlatá medaila za zásluhy o slovenskú lekársku spoločnosť.
 • Dlhodobá pravidelná, každý týždeň vysielaná relácia v rádiu Lumen pod názvom Poradňa doktora Miku.
 • 25.okt.2012 Ďakovný list UMB.
 • Za rok 2012 Cena primátora mesta Banská Bystrica.
 • V r.2013  udelenie Medaily PhMr. Vladimíra J.Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva.
 • V príprave (2012) má autor III reedícia Fytoterapie a zbierku básní.